In memoriam: Samuel Iperus Wiselius (Iep)

13
aug
2015
Na een kort ziekbed is op 18 juli j.l. Iep Wiselius overleden. Iep was houtexpert, houtliefhebber en schrijver in hart en nieren. Veel van zijn houtkennis deed hij op in de 25 jaar dat hij werkzaam was bij de houtsectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te Amsterdam.
 
Bijna 30 jaar lang was Iep als houtdeskundige betrokken bij de activiteiten van Centrum Hout en haar voorgangers in commissies, op beurzen of als vraagbaak aan de houtinformatielijn. Iep was daarnaast jarenlang docent ‘’Houtherkennen’’ voor het Hout Opleidings Centrum (HOC).
 
Tussen 1990 en 2011 was hij in opdracht van Centrum Hout hoofdredacteur van het Houtvademecum en verwierf daarmee (inter)nationale bekendheid. Onder zijn bezielende leiding groeide dit unieke naslagweg uit van een zwart-wit uitgave met 177 tot een full colour standaardwerk met ruim 240 houtsoortbeschrijvingen.
 
Sinds 1992 had Iep zijn eigen Houtadviesbureau. Verder was Iep ‘lid van verdienste’ van de Nehosoc en ook decennia lang betrokken bij de organisatie van de Open Dag Hout. Het houtvak is met het overlijden van Iep een houtspecialist en aimabel mens ontvallen.
 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en naaste familie veel sterkte.

Medewerkers Kon. VVNH/Centrum Hout / HOC te Almere.